Elena Torres Jaramillo

Profesora de Intervención Sociocomunitaria
Intérprete de lingua de signos e formadora de intérpretes da lingua de signos española e guía de intérpretes.
Participación en proxectos de cooperación internacional de Apoio á inserción socio-económica das persoas con discapacidade.
Experta do Ministerio de Educación para a elaboración dos títulos de Formación Profesional.
Deseñadora de simuladores educativos para o Ministerio de Educación

Traballos

  • Material para a formación do profesorado de FP de Iniciación á LSE (Lingua de Signos Española) para a Consellería de Educación da Comunidade de Madrid.
  • Formación continua para o profesorado de Formación Profesional sobre o Sistemas de Signos Internacional (SSI) para a Consellería de Educación da Comunidade de Madrid.
  • Dicionarios de Lingua de Signos Española para o para o Ministerio de Educación.
  • Situacións comunicativas para a aprendizaxe da Lingua de Signos Española para o Ministerio de Educación.

Arturo Iglesias Fernández

Profesor de Intervención Sociocomunitaria.
Máster en Educación e comunicación na rede.
Participación como supervisor na elaboración de materiais para a Formación Profesional a Distancia desenvolvidos polo Ministerio de Educación.
Participación no grupo de traballo para a elaboración do currículo da educación infantil de Galiza.
Participación no proxecto de implantación dos ensinos profesionais a distancia en Galiza.

Traballos

  • Materiais para a titoría na Educación Secundaria Obligatoria.
  • Obras de literatura infantil e xuvenil: Carolina e os caracois, Antón si tal, Exeria. Nos límites do mundo.
  • Material para o sitio web de Cooperativas de Galicia sobre o cooperativismo no ensino.
  • Deseño da exposición sobre o Estatuto de autonomía realizada pola AS-PG.