Curso orientado a actualizar os coñecementos sobre as novas tecnoloxías que se poden empregar na aula, así como a incrementar o uso da ferramenta informática como material didáctico.