Curso de formación para o profesorado de diferentes niveis educativos sobre o emprego de recursos en rede para o traballo na aula co seu alumnado.