Cursos dirixidos ao profesorado de diferentes niveis educativos.

Curso orientado a actualizar os coñecementos sobre as novas tecnoloxías que se poden empregar na aula, así como a incrementar o uso da ferramenta informática como material didáctico.

Curso de formación para o profesorado de diferentes niveis educativos sobre o emprego de recursos en rede para o traballo na aula co seu alumnado.